trávníky

dřeviny

květinové výsadby

možno domluvit jednotlivé pracovní úkony nebo celoroční údržbu